Välkommen till

Sundberg & Kågström Redovisning AB

Vi är en liten och lokal byrå som erbjuder små till medelstora företag allt från löpande redovisning till bokslut och deklarationer.

Välkomna att kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med.

REDOVISNING

Som kund hos Sundberg & Kågström Redovisning kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör din redovisning.  Vi erbjuder allt från fakturering, löner, löpande bokföring, hanterar in- och utbetalningar, gör avstämningar och tar fram väsentliga rapporter som kan anpassas efter just dina behov.

BOKSLUT

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller årsredovisning. Det som avgör det är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

DEKLARATIONER

Oavsett företagsform måste räkenskapsåret avslutas med att lämna in en deklaration. Ägare av fåmansbolag ska även lämna in en så kallad K10-blankett. Vi hjälper dig att ha koll på vilka möjligheter du har till avdrag i verksamheten och att göra avsättningar för att reglera din inkomst.