DEKLARATIONER

DEKLARATIONER

Oavsett företagsform måste räkenskapsåret avslutas med att lämna in en deklaration. Ägare av fåmansbolag ska även lämna in en så kallad K10-blankett. Vi hjälper dig att ha koll på vilka möjligheter du har till avdrag i verksamheten och att göra avsättningar för att reglera din inkomst.

Vi upprättar dessa deklarationer både för dig och ditt bolag i samband med bokslutet. Vi håller helt enkelt koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och meddelar dig vad du skall betala och när.

  • Bolagsdeklarationer

  • Privata deklarationer

  • K 10

  • Inlämning till Skatteverket